[7]   12 ASTROLOGICKÝCH DOMOV

Keď zostavujeme horoskop pre nejakú udalosť, do imaginárneho kruhu, zverokruhu, si zakreslíme postavenie Slnka, Mesiaca a planét vzhľadom na čas a miesto príslušnej udalosti. Kruh je rozdelený na 12 výsekov podľa jednotlivých znamení a na iných 12 výsekov, ktorým hovoríme domy.

Pozrime sa na význam jednotlivých domov:

1. dom (dom osobnosti)
je tradične spájaný s našou osobnosťou, fyzickými atribútmi, zdravím, temperamentom, s tým, ako sa javíme ostatným.

2. dom (dom majetku)
býva spájaný s hodnotami a to v zmysle našich osobnostných kvalít, nadania a pod., ale najmä s finančnými hodnotami a bohatstvom.

3. dom (dom komunikácie)
dávame do súvisu s komunikáciou každého druhu a s detstvom, súrodencami, základným vzdelaním a krátkymi cestami.

4. dom (dom rodiny, domova)
je tradične spájaný s domácimi záležitosťami, rodičmi, dôsledkami raného detstva.

5. dom (dom radosti)
sa spája s kreativitou, talentom, špekuláciami, deťmi, pôžitkom a ľúbostnými aférami.

6. dom (dom zdravia a práce)
súvisí s prácou, rutinou, zdravím, chorobami, hygiénou, malými zvieratami.

7. dom (dom partnerstva)
symbolizuje manželstvo a osobné i pracovné partnerské vztahy.

8. dom (dom sexu)
býva tradične spájaný so smrťou a znovuzrodením, so sexuálnym správaním, peniazmi iných ľudí, dedičstvom, finančnou pomocou, veľkým obchodom.

9. dom (dom filozofie)
súvisí s náboženstvom, cestovaním, cudzími krajinami, vyšším vzdelaním, etikou a morálkou.

10. dom (dom kariéry)
je spájaný s profesiou, ambíciami, vplyvom rodiča.

11. dom (dom priateľstva)
sa dáva do súvisu s priateľmi, túžbami, humanitárnymi a inými organizáciami.

12. dom (dom podvedomia)
symbolizuje veci skryté a neznáme, podvedomie, sny, tajomstvá, tajných nepriateľov, samotu, únik od reality, choroby, alkohol, drogy.


Obrázok predstavuje radix Billa Gatesa, zakladateľa Microsoftu a jedného z najbohatších mužov súčasnosti. Narodil sa údajne 28. októbra, 1955, o 21.10, v Seattle. Vidíme, že v čase jeho narodenia bol Urán v 1. dome, Jupiter s Plutom na hranici 2. a 3. domu, Mars a Merkúr vo štvrtom dome, Neptún, Slnko, Venuša a Saturn v 5. dome a Mesiac v 10. dome. Stručný astrologický výklad takéhoto umiestnenia planét v domoch je zhruba nasledovný:

Planéty v domoch radixu B. Gatesa

Urán v 1. dome v horoskope Billa Gatesa prináša túžbu po individuálnej slobode sebavyjadrenia a neustálu túžbu po zmene, nových skúsenostiach a doborodružstve. Patrí k excentrickým, výrazným, originálnym osobnostiam. Je to znak rodeného reformátora, alebo vodcu. Pravdepodobne ho neobídu časté životné zmeny a náhle zvraty a krízy v osobnom živote.

V Gatesovom horoskope je na hranici 2. domu (domu peňazí) a 3. domu (domu komunikácie) Jupiter s Plutom. To mu prináša v živote nejednu príležitosť na zbohatnutie, ale ani pri míňaní peňazí nie je trochárom. Dokáže využiť aj príležitosti, ktoré ostatní prehliadnu. Má v tomto smere privilegované postavenie, čo ho stavia pred nutnosť vytvoriť si adekvátny postoj k vlastneniu majetku. Jupiter prináša občas tendencie k preháňaniu a je potom ťažké uvedomiť si, že človek by mal byť nesebeckým správcom svojho bohatstva. Vzťah k domu komunikácie hrá dôležitú úlohu, pretože mentalite pridáva filozoficko-duchovný rozmer. Pluto v tomto horoskope vystupuje v kladných, aj napätejších aspektoch. Pri kladných aspektoch je možné počítať s veľkým bohatstvom, záporná aspektácia signalizuje bezohľadnú honbu za ziskom a riziko ťažkých finančných strát. Pluto v tejto pozícii zároveň prináša naliehavú potrebu neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať.

Vo 4. dome nachádzame Merkúr, Mars a Neptún. Merkúr signalizuje vzdelaných rodičov a celoživotnú duševnú sviežosť. Mars naznačuje, že je veľa energie a fyzických síl venovaných domovu a rodine. Neptún prináša zvláštne, rozporuplné väzby s takými základnými istotami človeka, ako sú rodičia a domov. Táto pozícia Neptúnu môže signalizovať aj silnú túžbu bývať blízko vody.

V 5. dome má Slnko, Venuša a Saturn. Spontánnosť a vnútorný nepokoj ho tlačia do stále nových, odvážnych, možno až špekulatívnych akcií. Potešenie hrá veľkú úlohu na jeho ceste za slobodou a sebavyjadrením. Aj láska môže byť silným motívom. Saturn však bráni tomu, aby sa úplne oddal radostiam života. Romantické vzťahy, tvorivú sebarealizáciu, rodičovstvo - všetko berie príliš vážne. Jedno je však isté: Človek s natoľko silným 5. domom sa nevyhnutne musí tvorivo realizovať. Ženie ho obrovská túžba po sláve a uznaní.

Bill Gates má v 10. dome Mesiac. Je to jeden z kľúčových znakov jeho horoskopu. Symbolizuje emocionálnu pripútanosť k profesionálnemu životu. Vedie ho túžba presláviť sa a dosiahnuť aj materiálny úspech. Stále chce byť na "pulze doby" a aktívne tvoriť budúcnosť. Tento prvok nachádzame v horoskopoch priekopníkov, reformátorov a ambicióznych politikov.

©  Články o astrológii - AstroTouch