ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ
október 2008 - september 2009

žena, narodená dňa XX.XX.XXXX, o XX:XX hod., miesto nar.: XXXXXX.

ilustr.obr.

Ilustračný radix k predikcii: Tropické, geocentrické znázornenie postavenia planét v čase narodenia. Význam jednotlivých symbolov a aspektov by vysvetlil osobný horoskop.

Predpoveď na nasledujúcich 12 mesiacov má rozsah približne 15 strán. Obsahuje trendy na tento a nasledujúci rok, ako aj nákres horoskopu pre zadané údaje narodenia a 12 mesačných predikcií. Predpoveď je do veľkej miery založená na pozíciách planét v domoch Vášho horoskopu. Preto obdobnú predpoveď, napr. predpoveď pre znamenie Škorpióna obdrží každý, u koho v prvom dome horoskopu narodenia prevláda znamenie Škorpióna. Do značnej miery je aplikovateľná aj v prípade, ak ste narodený v znamení Škorpióna a nepoznáte hodinu narodenia. Predpovede sú formulované v rovnakom duchu a rozsahu, ako na stránke www.AstroTouch.com.

Predikcie sú súčasťou jedinej momentálne ponúkanej platenej služby stránky AstroTouch, nazvanej ROČNÝ PRÍSTUP K ROZŠÍRENÝM SLUŽBÁM ASTROTOUCH.