OSOBNÝ HOROSKOP

(ako by sme ho zostavili pre Billa Gatesa)

Bill Gates, narodený 28. októbra, 1955, o 21:10, v Seattle.

Radix Billa Gatesa.

POSTAVENIE SLNKA

Vo Vašom prípade bolo pri narodení Slnko v znamení Škorpióna. Škorpión je najvážnejšie a zároveň pod povrchom najvášnivejšie znamenie zverokruhu. K jeho najvýznamnejším znakom patrí ostražitosť a sebadisciplína. Za záhadným, niekedy až chladným výzorom sa skrývajú hlboké emócie. Tie občas prepuknú, pretože Škorpión je dosť urážlivý a podozrievavý. Ale stáva sa to skutočne len veľmi výnimočne, lebo zároveň je majstrom v sebaovládaní.
Má utkvelé názory, o ktorých je vášnivo presvedčený a ktoré mení len veľmi neochotne. Nie je zriedkavé ani silné náboženské presvedčenie (alebo naopak vášnivý ateizmus). Ľudia, ktorí chcú o niečom presvedčiť Škorpióna, to nemajú ľahké, nikdy nevedia, na čom sú a či boli pochopení. Voči ľuďom, ktorých neobľubuje, je sarkastický a prehnane kritický. Ľudia sa naučia, že nie je dobré mať Škorpióna za nepriateľa, pretože na krivdy nezabúda. Je veľmi odhodlaný a húževnatý, odmieta sa vzdať a dotiahne k úspešnému koncu aj projekty, ktoré už ostatní dávno odpísali. Vo voľnom čase sa Škorpión nevyhýba výzvam a súťažiam, ale spokojný je len vtedy, keď je najlepší. V láske je oddaný, občas prehnane žiarlivý. Milovanú osobu nikdy nezradí, pokiaľ ho ona nesklame. Škorpión je najzmyselnejšie znamenie. Vďaka množstvu sexuálnej energie máva vášnivý milostný život.
Škorpióni sa môžu uplatniť v mnohých oblastiach. Majú nadpriemerné analytické schopnosti. V tomto znamení sa narodilo veľa géniov. Neradi sú však riadení inými. K oblastiam, v ktorých by sa mohli realizovať, patria súdnictvo, polícia, vojenstvo, fyzika, chémia a chirurgia. Zaujíma ich veda, aj mystika.
Elementom Škorpiónov je voda, čo znamená emotívny postoj k životu.
Planéty Škorpióna sú Mars a Pluto (planéta smrti a znovuzrodenia). Niektorí Škorpióni majú tendencie k sebazničeniu.
Ich farbami sú červená a čierna.
Po zdravotnej stránke si treba dať pozor na infekcie, choroby orgánov panvovej dutiny a pohlavných orgánov.
Pri narodení bolo Slnko v 5. dome (dome radosti). Táto informácia, aj všetky ostatné informácie, týkajúce sa domov, platia len v prípade, že je správne udaná hodina narodenia. 5. dom je tradične spájaný s kreativitou, talentom, špekuláciami, deťmi, pôžitkom a ľúbostnými aférami. To znamená, že Váš osud je dobrodružný, možno aj riskantný. Spontánnosť a vnútorný nepokoj Vás ženú do stále nových, odvážnych, možno až špekulatívnych akcií. Potešenie hrá veľkú úlohu na Vašej ceste za slobodou a sebavyjadrením. Aj láska môže byť silným motívom. Nevyhnutne sa musíte kreatívne realizovať, či už v umení, športe, zábave, technike, všade, kde môžete niečo tvoriť. Chcete byť známy a uznávaný. Ďalším výrazným znakom tejto pozície je láska k deťom. Tá tvorí šťastnú súčasť Vášho života.

POSTAVENIE MESIACA

Keď ste sa narodili, bol Mesiac v znamení Barana. Dáva Vám to nezávislosť, asertivitu a impulzívnosť. Život chápete ako veľké dobrodružstvo. Ste ambiciózny, túžite po úspechu. Len impulzívnosť môže byť občas problémom. Reagujete prudko, často podráždene. Ale máte radosť zo života a tým ste pre ľudí príťažlivý. Ako relaxácia sú pre Vás vynikajúce športové a iné aktivity v prírode.
V čase narodenia bol Mesiac v 10. dome (dome sociálneho postavenia a kariéry). Signalizuje to vplyv ambicióznych rodičov, najmä matky. Táto pozícia znamená emocionálnu pripútanosť k profesionálnemu životu. Vedie Vás túžba presláviť sa a dosiahnuť aj materiálny úspech. U mnohých táto snaha vyústi do častých zmien zamestnania. Stále chcete byť aktívne na "pulze doby". Realizujete sa v marketingu, doprave, službách, nových technológiách, alebo v politike. Zhrňme si teraz, čo prináša Vaša kombinácia znamení Slnka a Mesiaca.
Kombinácia Slnko v Škorpiónovi, Mesiac v Baranovi produkuje veľmi silnú osobnosť, realistu s pevnými zásadami a veľkými ambíciami. Ste nezávislý a impulzívny. Nemáte pochopenie pre slabé, nerozhodné povahy. Chladnokrvné, rýchle uvažovanie umožňujú uplatnenie v exaktných vedách. Abstraktné moralizovanie a filozofovanie Vás nepriťahujú. Nie ste romantický, ani sentimentálny. Život je pre Vás výzvou a nekompromisne postupujete dopredu. Na druhých, ale aj na seba, kladiete veľké nároky.

ASCENDENT

Niektorí astrológovia považujú znamenie ascendentu za mimoriadne dôležité pre vytváranie profilu osobnosti. Nájdete ho na východe horizontu (na ľavom kraji horizontálnej čiary horoskopu). Ascendentné znamenie je znamenie, ktoré v čase narodenia vychádzalo na horizonte. Toto znamenie by malo naznačiť, ako sa javíte ostatným ľuďom. Podľa mnohých astrológov sa charakteristiky ascendentného znamenia začnú prejavovať najmä v neskoršom veku.
Ascendent v znamení Raka dáva citlivú, láskavú a idealistickú povahu. Ľudia s týmto ascendentom sú ľahko ovplyvniteľní každým, kto má ich lásku a obdiv, ale sú chladní, rezervovaní a nedôverčiví voči ľuďom neznámym, alebo nimi neobľúbeným. Citové zážitky ich hlboko zasahujú. Majú bohatú predstavivosť a často sa v duchu znovu a znovu vracajú k minulosti. Zároveň mávajú predtuchy ohľadne budúcnosti. Z veľkej časti žijú v zmyslovom svete. Hrozí im náladovosť, ľahkovážnosť a predispozícia k hypochondrii. Ascendent v Rakovi znamená aj rodičovský inštinkt. Silná je potreba šťastnej rodiny, v ktorej sa môžu uplatniť ich vychovávateľské kvality. Snažia sa chrániť svojich blízkych a starať sa o nich. Majú silný vzťah k rodine a k tradíciám. V neskoršom veku sentimentálne spomínajú na niektorých ľudí, miesta, či udalosti.

5. DOM

V tomto horoskope hrá dôležitú úlohu 5. dom (dom potešenia a tvorivosti). Okrem Slnka je tu aj Venuša a Saturn. Viaže sa k nim aj niekoľko výrazných aspektov. Pozrime sa na to bližšie.
Venuša v znamení Škorpióna vedie k vášnivosti. Vo veciach lásky ste veľmi priamočiary a rozhodný. S Venušou v Škorpiónovi ste nepochybne eroticky príťažlivý. Ženy, ktoré priťahujú Vás, majú zvláštne, magické čaro. V láske to niekedy preženiete, chcete byť vo vzťahu dominantný a stávate sa majetníckym a žiarlivým. Láska sa u Vás môže ľahko premeniť na nenávisť.
Venuša v 5. dome opäť signalizuje, že ste príťažlivý pre druhé pohlavie. Je tu možno až prílišná orientácia na vychutnávanie životných radostí. Za partnerov si vyberáte reprezentatívne typy, ženy, ktorými sa môžete popýšiť v spoločnosti. Máte tendencie prepadnúť hazardným hrám, alebo finančným špekuláciám. Táto pozícia Venuše hovorí aj o hlbokej láske k deťom a dobrej schopnosti komunikácie s deťmi. A napokon, je to často aj pozícia ľudí so všestranným umeleckým, ale najmä hereckým nadaním. V každom prípade, človek s Venušou v 5. dome má silnú potrebu tvorivej sebarealizácie.
Saturn v znamení Škorpióna prináša cieľavedomosť a netrpezlivosť do života. Ste náročný na seba, aj na druhých. Na krivdy nezabúdate. Máte silnú vôľu a ste energický a rozhodný.
Saturn v 5. dome prináša prehnane zodpovedný prístup ku všetkému, čo robíte. Môže znamenať aj zábrany a problémy so sexualitou. Niečo Vám bráni, aby ste sa úplne oddali radostiam života. Romantické vzťahy, tvorivú sebarealizáciu, rodičovstvo - všetko beriete veľmi prísne a seriózne. Saturn v tomto dome hovorí, okrem iného, aj o deťoch. Snaha mať vlastné deti môže naraziť na ťažkosti, alebo pri výchove sa môžu objaviť nejaké problémy. A možno je to len znak toho, že je Vám súdené mať deti až v zrelšom veku.
Konjunkcia Venuše so Saturnom poukazuje na nutnosť robiť ústupky vo vzťahu k druhým ľuďom, ak chcete dosiahnuť svoje. V osobných vzťahoch je tendencia cítiť sa nespokojný, využívaný, alebo doplácať na nejaké obmedzenia osudu. Tento aspekt vypovedá aj o vzťahu k peniazom. V tomto smere ste mimoriadne zručný a disciplinovaný.

2. A 3. DOM

Jupiter je na hranici 2. domu (domu peňazí) a 3. domu (domu komunikácie) a zameriava svoj šťastný vplyv na majetkové záležitosti. Pravdepodobne máte v živote nejednu príležitosť na zbohatnutie, ale ani pri míňaní peňazí nie ste trochárom. Máte v tomto smere privilegované postavenie, čo Vás stavia pred nutnosť vytvoriť si adekvátny postoj k vlastneniu majetku. Jupiter prináša občas tendencie k preháňaniu a je potom ťažké uvedomiť si, že človek by mal byť nesebeckým správcom svojho bohatstva. Vzťah k domu komunikácie hrá dôležitú úlohu, pretože mentalite pridáva filozoficko-duchovný rozmer.
Pluto na hranici 2. domu a 3. domu prináša silnú snahu a schopnosti zbohatnúť. Dokážete využiť aj príležitosti, ktoré ostatní prehliadnu. Niekedy sú síce na hranici zákona... Pluto v tomto horoskope vystupuje v kladných, aj napätejších aspektoch. Pri kladných aspektoch je možné počítať s veľkým bohatstvom, záporná aspektácia signalizuje bezohľadnú honbu za ziskom a riziko ťažkých finančných strát. Pluto v tejto pozícii zároveň prináša naliehavú potrebu neustále sa vzdelávať. Prehlbuje záujem o záhady života a smrti. Signalizuje aj nejaký deštruktívny prvok z ranej mladosti a rozporuplnú komunikáciu so svojím blízkym okolím. A je to silný znak rečníckeho a literárneho talentu. Je to pozícia fascinujúcich rečníkov, kritikov, satirikov.
Konjunkcia Jupitera s Plutom Vás predurčuje na dosahovanie cieľov, ktoré prinesú zlepšenie Vám, aj iným. Máte vodcovské schopnosti. Ste rozhodnutý plne si vychutnať všetko, čo život ponúka.
Sextil Slnka a Jupitera predstavuje jeden z najšťastnejších aspektov. S veľkou pravdepodobnosťou budete zastávať významné postavenie a Váš sociálny status sa bude stále zlepšovať. Takmer všetko, do čoho sa pustíte, sa Vám vydarí. Tento aspekt sa viaže k filozofujúcej, zvedavej osobe. Je to aspekt veľkých príležitostí v práci, zábave, cestovaní. Množstvo Vašej energie bude nasmerované do filozofickej, právnickej alebo sociálnej sféry.
Slnko v sextile s Plutom Vás vyzbrojuje takmer nezničiteľnou energiou a dynamickým, kreatívnym sebavyjadrením. Vysoko rozvinutá schopnosť koncentrácie a pevná vôľa Vám dávajú schopnosť od základov prebudovať svoj život. Máte vodcovské schopnosti, lebo viete efektívne využívať zdroje a energiu.
Sextil Jupitera a Neptúnu posilňuje predstavivosť a spoločenskú a filantropickú stránku Vašej osobnosti. Život Vám prinesie veľa príležitostí pre duchovný rast a vývoj v takých oblastiach, akými sú filozofia, náboženstvo, mystika.
Sextil Neptúnu s Plutom je príznačný pre väčšinu Vašich vrstvníkov. Vedie k hlbokému záujmu o odhaľovanie zmyslu života a smrti. Môže znamenať aj duchovné zážitky a skúsenosti s paranormálnymi javmi.
Kvadratúra Venuše s Jupiterom naznačuje problémy s prílišnou bezstarostnosťou. Sú tu tendencie veľa brať a málo dávať. Za prípadné nedorozumenia v medziľudských vzťahoch máte tendencie zvaľovať zodpovednosť na druhých.
Kvadratúra Venuše s Plutom poukazuje na problematický emocionálny život. Manželstvo bude asi poznačené bojom o pozície. Snahy o prevychovanie partnerky, namiesto snahy o kompromis, môžu byť tiež zdrojom neustálych konfliktov. Tento aspekt prináša súťaživosť aj do profesionálnych vzťahov.
Kvadratúra Saturnu s Plutom prináša potrebu uvedomiť si a prekonať určité problémy. Ide o občasné tendencie k tvrdému, nekompromisnému, ambicióznemu postupu a náchylnosť využiť ľubovoľné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa. Hrozia zdravotné problémy z prepracovanosti.

4. DOM

Merkúr v znamení Váh produkuje harmonické, racionálne myslenie. Problémy sa snažíte už v zárodku riešiť tým, že ich prediskutujete. Je pre Vás veľmi dôležité dobre vychádzať so svojim okolím, aj keď nie vždy sa Vám to darí. Je to pozícia psychológov. Vždy sa snažíte pochopiť všetky aspekty problémov. To však často nie je jednoduché a takéto situácie Vás vyvádzajú z miery. Stávate sa váhavým a nerozhodným.
Merkúr vo 4. dome signalizuje mentálne a vzdelávacie aktivity v domácom prostredí. Buď sú Vaši rodičia veľmi vzdelaní, alebo na vzdelanie kládli mimoriadny dôraz. Táto pozícia sľubuje tiež duševnú sviežosť do vysokého veku.
Mars v znamení Váh prináša schopnosť udržať energiu pod kontrolou. Nedovolíte, aby vášne a impulzívnosť prevládli nad zdravým rozumom. Len veľký pocit krivdy a nespravodlivosti Vás dokáže vyburcovať. K problémom sa staviate objektívne a bez emócii, čo Vás predurčuje na dráhu právnika, manažéra, alebo diplomata. Ťahá Vás to k energickým a asertívnym ľuďom, pretože Mars vo Váhach je v podstate lenivý a potrebuje motiváciu.
Mars vo 4. dome naznačuje, že veľa energie a fyzických síl venujete svojmu domovu a rodine. Máte pritom tendencie postupovať v rozpore s názormi svojich príbuzných. Bezpečnosť Vašich blízkych je pre Vás veľmi dôležitá. Mars v tomto dome môže znamenať aj silný vzťah k prírode a prípadne aj príslušnosť k nejakému extrémnemu environmentálnemu hnutiu. Táto pozícia sľubuje aj dobrú fyzickú kondíciu do neskorého veku. Istý úsek života môže byť sprevádzaný vnútorným nepokojom, ktorý treba udržať pod kontrolou, aby nenarúšal harmóniu rodinného života.
Neptún vo 4. dome prináša zvláštne, rozporuplné väzby s takými základnými istotami človeka, ako sú rodičia a domov. Táto pozícia Neptúnu môže signalizovať aj silnú túžbu bývať blízko vody.
Slnko v konjunkcii s Neptúnom zjemňuje povahu. Máte silné tendencie pátrať po veciach mystických, metafyzických, okultných. Možno máte aj nejaké psychické schopnosti v tomto smere, ak nie viac, tak aspoň vynikajúcu intuíciu a predstavivosť. Ste výborný v kreatívnych povolaniach. Rutina nie je nič pre Vás. Svojmu okoliu sa môžete zdať čudácky a náladový.
Merkúr v konjunkcii s Marsom zvyšuje Vašu mentálnu energiu. Ste rýchly a rozhodný v myslení. Nestrácate čas a svoje nápady hneď aj realizujete. Milujete polemiky, lebo si v nich môžete testovať svoje intelektuálne schopnosti. Možno máte aj zvyk skákať ostatným do reči. Ste trochu prirýchly v uzáveroch.
Opozícia Mesiaca s Marsom nepatrí k šťastným aspektom. Prináša impulzívnu povahu a problémy s ovládaním citov, vyúsťujúce do rodinných hádok. Kvôli neochote ku kompromisu vznikajú neustále krízy vo vzťahoch. Ľahko a horlivo sa púšťate do nových známostí, často s ľuďmi, s ktorými máte málo spoločného. Ťažko si udržujete vzťahy, jednak kvôli zvláštnym povahám indivíduí, ktoré Vás priťahujú a tiež kvôli Vášmu dominantnému charakteru. V zamestnaní môžu byť problémy s rešpektovaním autority a s dodržiavaním pravidiel. Tieto ťažkosti majú veľmi hlboké korene, ale na základe mnohých znakov horoskopu sa zdá, že svoju občasnú precitlivelosť dokážete udržať pod kontrolou.

URÁN

Urán v 1. dome prináša túžbu po individuálnej slobode sebavyjadrenia a neustálu túžbu po zmene, nových skúsenostiach a doborodružstve. Ostatní Vás vidia ako veľmi excentrickú, výraznú, originálnu osobnosť. Je to znak rodeného reformátora, alebo vodcu. Pravdepodobne Vás neminú časté zmeny zamestnania a bydliska a náhle zvraty a krízy v osobnom živote. Vašou brzdou môže byť prílišná impulzívnosť.
Slnko v kvadratúre s Uránom prináša impulzívnosť a nevyspytateľnosť. Idete svojou vlastnou cestou a nezáleží Vám na tom, čo si o tom ostatní myslia. Často ste nervózny a náchylný na nehody a máte pocit, že Vás prenasleduje smola. Vaša neochota akceptovať pravidlá Vás môže aj brzdiť. Excentrickosť a sklon riskovať Vás budú sprevádzať celým životom, ale v zrelšom veku budete stále viac inklinovať k liberálnemu a humanitárnemu založeniu.
Trigón Mesiaca a Uránu hovorí, že ste vyrastali v podmienkach, ktoré vo Vás podnietili zvedavosť a neustálu mentálnu čulosť. Zaujíma Vás všetko nezvyčajné, napríklad vedecké záhady, ale aj telepatia, jasnovidectvo a pod. Ľahko sa učíte, rád počúvate a zvažujete názory iných ľudí. Nie ste vyslovene buričský typ, ale ste v hociktorej chvíli pripravený postaviť sa proti autorite, ktorá zneužíva svoje postavenie. Ste spontánny a originálny. Z každej svojej životnej skúsenosti sa poučíte a vyťažíte z nej maximum.

VŠEOBECNÉ ROZMIESTNENIE PLANÉT

Ak aspekty planét znázorníme úsečkami, vytvoria sa určité vzory. Vo Vašom horoskope planéty vytvorili vzor, ktorému sa hovorí vejár. Je to zoskupenie, v ktorom sú všetky objekty umiestnené v jednej tretine horoskopu, okrem jedného (Mesiac), ktorý má od krajných planét značný odstup. Tento vzor naznačuje, že Vaše záujmy sú jasne a pomerne úzko vyhranené. Intenzívne zameranie Vám pomáha Vaše ciele aj dosiahnuť. Pritom tieto ciele nie sú definované len znameniami a domami, v ktorých sa celá skupina planét nachádza, ale aj osamote stojacim Mesiacom, ktorý v tomto prípade akcentuje kariéru a spoločenské postavenie.
Ak sa zameriame na rozdelenie planét na ohnivé (Baran, Lev, Strelec), zemné (Býk, Panna, Kozorožec), vzdušné (Blíženci, Váhy, Vodnár) a vodné (Rak, Škorpión, Ryby), potom vidíme absenciu v zemných znameniach, čo naznačuje možné ťažkosti s riešením praktických problémov. Niekedy sa zdá, že nie ste stvorený pre život na Zemi. Pôsobíte trochu strateným a dezorientovaným dojmom. Napriek vizionárskemu a reformátorskému založeniu je tu občas až detinská neschopnosť zvládnuť každodenné záležitosti.
Ak sa zameriame na rozdelenie planét na podstatné (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec), stále (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár) a premenlivé (Blíženci, Panna, Strelec a Ryby), potom nás zaujme prevaha planét v podstatných a stálych znameniach. Táto kombinácia naznačuje schopnosť brať iniciatívu do vlastných rúk. Vďaka vytrvalosti a rozhodnosti väčšinou aj dosiahnete, čo si zaumienite. Lipnete na vlastných názoroch a presvedčení. Rád postupujete podľa vlastných plánov. S nedôverou prijímate nové veci, pokiaľ prichádzajú náhle a nemáte nad nimi kontrolu. V takých prípadoch sa ťažko adaptujete. Túžite po živote, v ktorom prevláda pokoj a stabilita, zopár napätejších aspektov v horoskope však naznačuje, že takýto život Vám nie je súdený. Patríte k ľuďom, ktorí sa neustále snažia prekonať sami seba.

©  AstroTouch