Vzájomná zhoda: 40 %

Tento vzťah je výzvou. Jeho súčasťou je určitá miera napätia, ktorá môže pôsobiť rušivo. Ale ak ste majstri tolerancie a dokážete oceniť individualitu svojho partnera, potom tento vzťah môže byť šťastný. Obaja však musia rovnakou mierou brať i dávať.

PARTNERSKÝ HOROSKOP
s dôrazom na pozície Slnka a Mesiaca
(ukážka horoskopu)

Tento typ výkladu je online prístupný pre návštevníkov stránky, ktorý si predplatili (10 €) Ročný prístup k rozšíreným službám AstroTouch.
Slnko v znamení Rýb.
Ryby sú citlivé, srdečné a láskavé. Majú silnú predstavivosť, vnímajú poéziu života. Zmysel pre všetko pekné ich núti skrášľovať a spríjemňovať prostredie, v ktorom žijú. Vládne im Jupiter a Neptún. Neptún ich vedie k umeniu a k duchovnosti (nie nutne k náboženstvu). Rady snívajú, najmä o pokojnom, bezstarostnom živote. Snívajú celý život a ich sny sú občas hmlisté a často úplne nereálne. Keďže Ryby sú intuitívne a sentimentálne, majú tendencie žiť vo svojom vlastnom, iluzórnom svete, neberúc ohľad na realitu. Občas, v snahe rozhodnúť sa čo najsprávnejšie, stávajú sa zmätenými a ľahko ovplyvniteľnými. Sú prispôsobivé a poddajné, väčšinou čakajú, kým sa problémy vyriešia samé od seba. Pri životných krízach sa stávajú pesimistickými a letargickými a spamätávajú sa z nešťastia dlhšie, než predstavitelia ostatných znamení. Sú aj náchylnejšie prepadnúť závislosti na liekoch, alkohole, alebo drogách. Súčasťou Rybej povahy je úslužnosť a súcitnosť. V tom je aj ich najväčšia sila. Ryby sú prirodzene citlivé a sú najchápavejším znamením zverokruhu. Majú tendencie ku charite a sebaobetovaniu a často k prílišnej pasivite, pokiaľ ide o vlastný prospech. Ťažkosti druhých ich veľmi trápia. Pomáhaniu iným ľuďom sú ochotné venovať väčšinu svojho potenciálu. V láske sú Ryby starostlivé, oddané a romantické. Sexualita pre ne môže byť dôležitá, ale väčšinou hľadajú najmä duchovné spojenectvo. Farbou Rýb je vraj biela a fialová. Zdravotné problémy sa u nich môžu, častejšie, ako u iných znamení, týkať nôh. Po profesionálnej stránke nemajú vodcovské ambície. Najvhodnejšie zamestnanie by mali hľadať v zábavnom priemysle, v medicínskych profesiách, v charitatívnej oblasti, v literatúre, filozofii, náboženstve, v profesiách, súvisiacich s morom, alebo v ľubovoľnej oblasti, vyžadujúcej predstavivosť a kreativitu.

Partnerka má Mesiac v znamení Kozorožca. Mesiac v danom znamení dáva emocionálnej stránke tejto ženy vážnosť a opatrnosť, takže ostatní ju možno považujú za trochu chladnú, alebo rezervovanú. Má zodpovednú, obozretnú, vytrvalú povahu, hoci občas jej možno vytknúť vypočítavosť, či manipulátorstvo, čo sú vlastnosti, ktoré by človek u Ryby nečakal. Ďalšia vec, ktorá by sa nedala odvodiť z jej slnečného znamenia je, že je to osoba, ktorá by mohla zvládnuť aj autoritatívnu pozíciu, hoci aj v súdnictve, politike, či dokonca vo vláde. Verí v tradičné, konzervatívne hodnoty. Jej duševná pohoda do značnej miery závisí od pocitu sociálnej a finančnej istoty. Toto mesačné znamenie vraj, viac, ako ktorékoľvek iné, vypovedá o tvrdej, prísnej rodičovskej výchove. Patrí žene, ktorá predčasne dospela a aj neskôr u nej pretrváva snaha byť zodpovedná, možno aj preto, že jej to bolo vštepené výchovou. Pracovné úspechy jej dávajú pocit istoty a zabezpečujú vytúžený rešpekt, preto kariére venuje mnoho úsilia. Až do veľmi neskorého veku pracuje na svojom rozvoji. Staroba pre ňu neznamená rezignáciu, ale aktívne a plnohodnotné životné obdobie. Robí jej problémy spontánne prejaviť city, pretože sa nedokáže dostatočne uvoľniť, relaxovať. Duševná vyrovnanosť, keď sa veci daria, sa dokáže pri krízach preklopiť do depresií. Má často tendencie vidieť veci z horšej stránky. Pri výchove detí má tendencie k prísnosti a náročnosti. Vedie ich k samostatnosti a zodpovednosti.

Zhrňme si teraz, čo prináša partnerkina kombinácia znamení Slnka a Mesiaca. Kombinácia Slnko v Rybách, Mesiac v Kozorožcovi je pozitívnym spojením vody a zeme a produkuje v jadre harmonickú a zaujímavú osobnosť. Intuícia a citlivosť Rýb sa tu dostáva do zvláštneho vzťahu s ambicióznosťou a pragmatizmom Kozorožca. Táto žena dokáže byť veľmi chápavá a súcitná. Nie je ľahostajná voči nikomu, s kým sa dostane do kontaktu. Často pomáha tým, ktorí to potrebujú a robí to bez veľkého rozruchu. Nepriaznivé obraty, ktoré sa týkajú jej vlastného osobného života, už zvláda horšie. Navonok reaguje niekedy extrémne precitlivelo, inokedy prekvapujúco chladnokrvne. Priťahujú ju duchovné záležitosti a umenie a nie je príliš zaťažená na materiálne stránky života. Ale v porovnaní s typickými Rybami stojí pomerne pevne na zemi a túži po rešpektovanej spoločenskej pozícii. Pri ceste za úspechom nepoužíva tvrdé lakte, skôr sa spolieha na zvláštnu kombináciu intuície a zdravého rozumu. Svoje ciele a túžby si dokáže vizualizovať do najmenších podrobností. To je vždy skvelý prvý krok. Keď sa jej potom podarí prekonať obavy, skoncentrovať sily na vytýčenú úlohu a nepoľaviť v úsilí, úspech je zaručený.

Ako žiť s partnerkou, narodenou v znamení Rýb. Ryby sú nežné bytosti s krehkou umeleckou dušou. Milovať ich je spočiatku ľahké, neskôr to tak už nemusí byť. Pravdepodobne ste už zistili, aká dokáže byť melancholická, náladová a často precitlivelá a vo svojich prejavoch iracionálna. Túži po istote a v extrémnych prípadoch siahne aj po citovom vydieraní, aby si Vás pripútala. Dajte jej všetku svoju pozornosť a oddanosť. V láske je to tá najväčšia romantička pod Slnkom. Zahrnie Vás neustálymi prejavmi svojej oddanosti. To isté doprajte aj Vy jej citlivej duši. Niektorým ženám nevadí, keď ich mierne provokujete a zneisťujete. Ale Ryby k nim rozhodne nepatria. Nesklamte teda jej dôveru, rozmaznávajte ju a buďte jej oporou. Ak ju v akejkoľvek oblasti oklamete, hlboko ju to raní. Spojiť svoj život s Rybou je záväzok, ktorý si treba najprv poriadne zvážiť. Čím ďalej, tým ťažšie sa totiž z tohoto vzťahu odchádza. Človek trpí výčitkami a zahanbene uhýba pred utrápeným, raneným pohľadom opúšťanej Ryby. Ste to Vy, kto musí včas zistiť, či sa k sebe hodíte. Od Rýb je to zbytočné očakávať. Tie sa dokážu zamilovať do tých najnevhodnejších partnerov, stať sa od nich takmer závislými a potom nepredstaviteľne trpieť, ak to nevyjde. V prípade súznenia duší Vás ale čaká život s kreatívnou, nežnou, oddanou bytosťou, ktorú možno nie je vždy ľahké pochopiť, ale vždy je možné nechať sa nanovo opantať jej rozmarnou ženskosťou.
Slnko v znamení Panny.
Panny majú analytické schopnosti, zmysel pre detaily, sú lojálne a pracovité. To všetko ich predurčuje k tomu, aby sa stali expertami vo svojej profesii. Organizačný talent a metodický prístup k problémom im umožňujú vybrať si hoci aj dráhu obchodníka, ale najlepší sú ako jazykovedci, prírodovedci, technici, účtovníci, odborníci v oblasti módy a veľmi často - historici. Pocit duševnej vyrovnanosti Panne dáva len zmysluplná práca, ktorou môže priniesť prospech ostatným. Mnohí z nich zasvätia svoj život službe iným ľuďom. Často sú to lekári, alebo zdravotníci. Je otázne, či je pre Panny vhodné snažiť sa v zamestnaní o nadriadenú pozíciu. Zodpovednosť a stres totiž zvládajú dosť ťažko a kvôli sústredenosti na detaily im trochu chýba nadhľad. Planétou tohoto znamenia je Merkúr. Reprezentuje rýchlosť, analytické myslenie a komunikáciu. (V mytológii bol Merkúr a jeho grécky ekvivalent Hermes, poslom bohov.) Panny väčšinou dobre komunikujú a ľahko odhalia, čo je v pozadí toho, čo ľudia hovoria. Elementom Panny je zem. To znamená praktický, pragmatický prístup k životu. Záleží im na materiálnych statkoch viac, než väčšine ostatných znamení. Panny sú majstrami v pomalom, ale systematickom zveľaďovaní majetku. Negatívami predstaviteľov tohoto znamenia môžu byť malichernosť, upätosť, plachosť, nervozita, neschopnosť relaxovať a prílišná kritickosť. Chcú mať všetko pod kontrolou, majú panickú hrôzu z neprehľadných situácií. Preto sa snažia vo všetkom nájsť a udržať systém a poriadok. Vekom sa spravidla táto posadnutosť ešte prehlbuje. Pokiaľ ide o zdravotnú stránku, radi sa pozorujú. Mnohí až úzkostlivo dbajú na hygiénu, diéty a zdravý životný štýl. V mnohých prípadoch sú to hypochondri. Vo voľnom čase sa najradšej venujú činnostiam, o ktorých veria, že prospejú ich zdraviu. Čo sa týka zdravotných problémov, slabšími miestami môžu byť nervová sústava, brucho, žalúdok a ostatné vnútorné orgány. V láske sú Panny oddané, občas žiarlivé a len málokedy flirtujúce. Aj tu, ako aj v ostatných oblastiach života, pôsobia rezervovane a konzervatívne. Do manželstva nevstupujú unáhlene, aj v tomto smere sú ochotní venovať nemálo času hľadaniu svojho ideálu. Ich farbami sú farby zeme - hnedá, sivá a žltá

Partner má aj Mesiac v znamení Panny. Znamená to rezervovanosť vo vyjadrovaní, kritickosť, občas urážlivosť. Človek s týmto mesačným znamením môže navonok pôsobiť chladne, v niektorých prípadoch až prudérne. Dbá o zdravie, čistotnosť, správnu životosprávu. Táto pozícia občas hovorí o skrytých obavách, či je človek dostatočne ocenený svojím okolím. Túži byť oporou ostatným, ale nedokáže sa vcítiť do ich pocitov. Málo totiž využíva svoju intuíciu a inštinkty, všetko by chcel pochopiť len na základe intelektuálnej analýzy. Ale ľudia v núdzi sa na neho môžu vždy spoľahnúť. Služba ľuďom ho vnútorne napĺňa. Často kvôli druhým zanedbáva sám seba. Práca sa ľahko môže stať zmyslom jeho života. V rodine je tým členom, ktorý organizuje chod celej domácnosti a vyžaduje od druhých poctivé plnenie ich povinností. Ak chcú ostatní aspoň občas uniknúť jeho pozornosti, urobia najlepšie, ak mu kúpia nejaké domáce zvieratko.

Zhrňme si teraz, čo prináša partnerova kombinácia znamení Slnka a Mesiaca. Kombinácia Slnko v Panne, Mesiac v Panne patrí racionálnemu pragmatikovi. Analytický, dôkladný prístup Panny k riešeniu akejkoľvek životnej situácie je u tohoto človeka výrazným poznávacím znamením. Bez zbytočného rozruchu, ale zato vytrvalo smeruje k splneniu svojich cieľov, medzi ktoré v prvom rade patria pocit užitočnosti a finančné zabezpečenie. Postupuje efektívne, všetky svoje sily sústreďuje na vytýčenú úlohu. S najväčšou pravdepodobnosťou je workoholikom. Nevie si predstaviť, že by mohol byť šťastný bez dosiahnutia solídneho spoločenského postavenia. V zamestnaní patrí k lojálnym a spoľahlivým pracovníkom. Nedostatok peňazí, alebo možnosť zlyhania v kariére sú pre neho tou najhoršou nočnou morou. Keďže v jeho horoskope prevláda živel zeme, môže mať problémy s vyjadrením citov, takže romantické vyznania nie sú jeho silnou stránkou. Pre svoju partnerku a rodinných príslušníkov je ale v každom prípade veľkou oporou. Hľadanie partnerky na celý život je u neho v prvom rade hľadaním intelektuálneho súladu. Vyhýba sa extrémom v ľudskej povahe, ocení skôr zdržanlivosť. Nechá sa očariť nehou, jemnosťou, kultivovanosťou a eleganciou.

Ako žiť s partnerom, narodeným v znamení Panny. Ako žena ste pre neho zaujímavým študijným materiálom. Do manželstva ale vstúpi až vo chvíli, keď si je už absolútne istý, že Vy ste tá pravá a že spolu vydržíte navždy. Môže byť ideálnym partnerom. Dokáže oceniť to, čo si iní muži ani nevšimnú: čistú, účelne zariadenú domácnosť, útulné, bezpečné útočisko, v ktorom nič nechýba a všetko je vždy na svojom mieste. Zaujíma ho, či stojíte pevne na vlastných nohách, ocení, ak máte výnosné zamestnanie. Ak mu to dovolíte, bude kontrolovať výšku Vašich príjmov a pravdepodobne aj výdajov. Získate si ho, keď nebudete peniaze vyhadzovať von oknom. Aj on sám je šetrný, preto očakávajte od neho najmä praktické, užitočné darčeky. Počítajte s tým, že bude kritický. Voči Vám, ale aj voči sebe. Jeho túžba po vlastnej dokonalosti občas narazí na limity jeho schopností. Vtedy ho budete musieť utešiť, aby ho prehry a pocity zlyhania neničili viac, než je to únosné. Nečakajte od neho, že sa vcíti do Vašich pocitov. To možno nezvládne. Na druhej strane, je vždy ochotný vypočuť si Vás a pomôcť. Skúste teda svoje emócie vyjadriť slovami najpresnejšie, ako to len dokážete a Váš partner sa Vás bude snažiť pochopiť a môžete si byť istá, že nesklame Vašu dôveru.

V tomto vzťahu sa v opozícii stretáva zemné znamenie Panny s vodným znamením Rýb. Tento vzťah má rovnakú perspektívu, ako aj väčšina ostatných opozícií - ide tu o protiklady, ktoré sa buď môžu priťahovať a navzájom dopĺňať, alebo sa budú nezmieriteľne odpudzovať. Ryba je nerozhodné stvorenie, citlivé, vnímavé. Túži po romantike, chce byť ochraňovaná a rozmaznávaná. Partner jej to môže ponúknuť, veď aj on sám má rád jemnosť a istotu domova. Nechýba tu priateľstvo a veľká tolerantnosť. Takéto vzťahy mávajú dlhé trvanie. Partnerov spája aj láska k umeniu. Menším problémom by mohli byť peniaze. Ryby, žijúce v oblakoch, sa nerady zaoberajú finančnými problémami a život v chudobe ich nevyburcuje k bojovnosti, ale skôr deprimuje. Panna ťažko potlačí svoj sklon k šetrnosti a tak môže byť táto téma často na pretrase. Aj v niektorých ďalších smeroch sú protikladmi: Panny sú racionálne - Ryby iracionálne, Panny sú pragmatici a materialisti - Ryby žijú vo svete fantázie a duchovných hodnôt. Rybám natoľko chýba racionálny postoj k životu, že časom to praktickej Panne možno prestane pripadať očarujúce a zatúži po niekom, kto je aspoň jednou nohou na zemi. V prípade tohoto partnerstva ale hádam takýto extrém nehrozí, veď u partnerky hrá silnú úlohu aj praktický zemný živel, sprostredkovaný najmä Mesiacom v znamení Kozorožca. Ich okolie ale určite ocení jednu z ich spoločných vlastností - schopnosť podať pomocnú ruku každému, kto to potrebuje. Oblasť, v ktorej to občas môže zaškrípať, je komunikácia. Panna je prirodzene kritická a Ryby sú precitlivelé a zraniteľné. Ak ale obom tento vzťah za to stojí, určite sa potenciálnym problémom naučia vyhýbať. Podľa všetkého sa zdá, že pri troche snahy spolu vytvoria síce krehký, ale funkčný zväzok.

Pozrime sa ešte na ďalšie znaky spoločného horoskopu.

Mesiac v najväčšej miere zodpovedá za emocionálnu stránku ľudských pováh. Tak sa to aspoň traduje v astrológii. Je preto samozrejmé, že kompatibilita v tomto smere je pre partnerské spolužitie mimoriadne dôležitá.

Partnerov Mesiac je v Panne, zatiaľčo partnerkin Mesiac je v Kozorožcovi (sú v trigóne). Je to najlepšia možná kombinácia, ktorá prináša emocionálne súznenie a je prísľubom harmonického vzťahu. Je tu silné vzájomné porozumenie a empatia. Ale zároveň sa vo Vašich citových životoch boríte s rovnakými problémami: vážnosťou, rezervovanosťou, opatrnosťou, zameraním na prácu... Časom môže byť v tomto vzťahu problémom udržať pri živote vášeň a schopnosť užívať si života. Nemalú nádej, že to tak neskončí, poskytuje znamenie Rýb u partnerky, ktoré určite obohatí toto spojenectvo romantikou a dôrazom na citovú stránku.

Rovnako, ako Mesiac, aj Slnko je v znamení Panny u partnera a tým pádom v trigóne s mesačným znamením partnerky - Kozorožcom. Je to opäť skvelý astrologický znak. Partnerka oceňuje partnerovu pracovitosť, precíznosť a upravenosť. Obaja vedia trpezlivo budovať svoju budúcnosť, aj keď partner nemá až takú silnú potrebu spoločenskej prestíže, ako partnerka, ovplyvnená Kozorožcom. On musí mať najmä istotu, že je v maximálnej miere užitočný v tom, čomu sa venuje. Obaja sú ale do veľkej miery pragmatickí a značne konzervatívni a tento trigón silne prispieva k vzájomnej harmónii.

Slnko v znamení Rýb u partnerky je v opozícii s mesačným znamením partnera - Pannou. Partner sa bude snažiť organizovať život svojej partnerke, keďže sám seba považuje za praktickejšie založeného. (Čo môže byť z veľkej časti aj pravda.) Môže to robiť až do takej miery, že ho to začne vyčerpávať. Partnerka by nemala situáciu zneužívať a nechávať všetko na neho. Presne to, čo nás na druhom človeku zaujme, nám na ňom neskôr môže vadiť. On jej môže začať vyčítať náladovosť a precitlivelosť, ona jemu zase kritickosť a prehnanú starostlivosť. Určitá miera napätia však udržuje vzťah v dynamike. Ak partneri dokážu jeden druhého rešpektovať, vzájomná príťažlivosť sa zo vzťahu nevytratí ani po dlhých rokoch spolužitia.

ZÁVER
Vzájomné väzby medzi planétami partnerského horoskopu ukazujú, aké sú perspektívy fungovania vzťahu. Pritom prakticky každé porovnanie obsahuje harmonické, aj menej harmonické aspekty. Ani partnerský horoskop plný vynikajúcich astrologických aspektov nemusí byť ten najlepší, lebo v ňom môže chýbať motivácia. Niekoľko kvadratúr a opozícií môže vzťah okoreniť tou správnou dávkou napätia. Nezabúdajme tiež, že astrológia len naznačuje, v konečnom dôsledku rozhoduje slobodná ľudská vôľa.

V tomto partnerskom horoskope sú slnečné znamenia v opozícii a pri zahrnutí mesačných znamení tu nachádzame ešte trigóny a ďalšiu opozíciu. To je v sumáre pomerne dobrá kombinácia. Dlhodobejšia kompatibilita je silne pravdepodobná. Niektoré astrologické aspekty naznačujú možné zdroje problémov, ale sú v menšine v porovnaní so skvelými aspektami, ktoré túto dvojicu môžu stmeliť na celý život. Títo dvaja ľudia majú pomerne rozdielne povahy. Množstvo pozitívnych astrologických aspektov ale naznačuje, že by to nemalo vyústiť do rozporov. Skôr to vyzerá tak, že sa ako partneri navzájom dopĺňajú - u druhého nachádzajú to, čo im samotným chýba. Navyše, jeden, aj druhý prahnú po materiálnej stabilite a harmonickom rodinnom živote. Samozrejme, každý vzťah môže stroskotať - aj tento. Partnerka je síce čiastočne ovplyvnená pragmatickým Kozorožcom, v mnohých životných situáciách je ale zraniteľná a potrebuje oporu. Najmä na jej občasnej iracionalite a na skutočnosti, že partner (ktorý má Slnko aj Mesiac v zemnom znamení Panny) môže tvrdošijne nástojiť na striktne racionálnom prístupe k problémom, by mohol tento vzťah stroskotať. Ak majú ale obaja za sebou určité skúsenosti a dokážu tolerovať, alebo dokonca oceniť odlišnosti u partnera, potom má toto spojenectvo dlhú životnosť. Nebude to ovšem fungovať samé od seba. Jeden aj druhý musia pre vzťah niečo urobiť. Je dosť pravdepodobné, že partnerka svojím šarmom trvale udrží partnerov záujem a on uplatní svoju trpezlivosť a schopnosť pragmaticky riešiť problémy. Zdá sa, že budúcnosť je hlavne v jeho rukách: ak to tak bude chcieť, vybuduje vzťah, ktorý bude pre jeho partnerku splnením snov.
©  AstroTouch