[2]   O ZNAMENIACH, SÚHVEZDIACH A VEKU VODNÁRA

Zverokruh, používaný astrológmi na grafické znázornenie planetárnych pozícií, je kruh, rovnomerne rozdelený na dvanásť výsekov, ktoré symbolizujú dvanásť znamení. Začiatok prvého znamenia, znamenia Barana, je odvodený od polohy Slnka počas jarnej rovnodennosti. Väčšina ľudí si myslí, že vstup Slnka do znamenia Barana znamená jeho vstup do súhvezdia Barana, to však už dávno nie je pravda. Ale pred štyritisíc rokmi to tak bolo. Neskôr ľudia zistili, že tzv. bod rovnodennosti sa každoročne posunie. Tento jav, precesia bodu rovnodennosti, bol opísaný už v druhom storočí pred naším letopočtom gréckym astronómom Hipparchusom. Z pohľadu Zeme zmena polohy bodu rovnodennosti predstavuje 1° za 75 rokov. Príčina posunu je v nepatrnej odchýlke v rotácii Zemskej osi. V dôsledku toho videli ľudia pred 4000 rokmi Slnko pri jarnej rovnodennosti v súhvezdí Barana, ale zhruba od roku 300 pred n.l. už v súhvezdí Rýb a v dnešných časoch možno až v súhvezdí Vodnára. Súčasnú situáciu ilustruje nasledujúci obrázok.

Zem v novembri.

Podľa astrológie je Slnko v novembri v znamení Škorpióna, alebo Strelca. Ako však vidíme na obrázku, Slnko v tom čase nesmeruje do súhvezdia Škorpióna (Scorpius), ani Strelca (Sagittarius). Smeruje do súhvezdia Váh (Libra).

Pre mnohých záujemcov o astrológiu je nesúlad medzi znameniami a hviezdnymi konšteláciami veľkým sklamaním a rozčarovaním. Chcú vedieť, či to znamená, že Baran spred štyritisíc rokov bol naozaj Baranom a dnešný Baran má skôr povahu Rýb, alebo dokonca Vodnára? Astrológovia na takéto otázky reagujú rôzne. Vznikli dokonca astrologické školy, ktoré, podľa vzoru východných astrológov, nepracujú so znameniami, ale s tzv. konšteláciami. Ale väčšina astrológov tvrdí, že charakteristiky znamení sa nezmenili, pretože východiskom pre definovanie znamení nie sú súhvezdia, ale bod jarnej rovnodennosti. Vo väčšine astrologických systémov to tak vždy aj bolo. Znamenia a súhvezdia v tzv. západnej astrológii nie sú totožnými pojmami. Hviezdne konštelácie treba chápať len ako relatívne pevné body na nočnej oblohe, ktoré prepožičali znameniam svoje názvy. Tie sú z historických dôvodov zachované dodnes.

Na druhej strane, objav striedania astrologických vekov poslúžil ako zdroj špekulácií o jednotlivých etapách duchovného vývoja ľudstva. Pri troche snahy je naozaj možné v  minulých epochálnych cykloch rozoznať charakteristiky "vládnuceho" súhvezdia. Napríklad, časy, do ktorých spadá aj vznik astrológie, pripomínajú znamenie Barana. Boli plné živočíšnej sily, bojovnosti, odvahy. Nasledujúce dve tisícročia sa niesli v znamení príchodu Krista a rozmachu kresťanstva. Z astrologického pohľadu to bol vek Rýb. Ryby sú spájané s intuíciou, univerzálnou láskou, sebaobetovaním, duchovnosťou. Aké iné znamenie by mohlo symbolizovať odchádzajúcu éru kresťanstva? Ryby sú introspektívne a veriace, niekedy až slepo veriace. Prichádzajúci Vodnár sa však búri. Odmieta slepú vieru, opúšťa tradície, revoltuje. Nie je uzatvorený do seba. Otvára sa svetu a vesmíru, komunikuje, stáva sa aktívnou súčasťou celku. Všetci cítime to úžasné zrýchlenie, fascinujúci technologický rozvoj, nevyspytateľnosť súčasnosti. Učíme sa využívať satelity, mobilné telefóny, internet. Zároveň si budujeme schopnosť preberať zodpovednosť za ľudstvo ako celok a možno trochu beznádejne sa snažíme, aby sme nestratili schopnosť zahŕňať naozajstným hlbokým citom svojich najbližších.

Často diskutovanou otázkou je určenie nástupu veku Vodnára. Kedy sa bod rovnodennosti presunie z Rýb do Vodnára? To nevieme, veď súhvezdia slúžili pri zrode astrológie len ako orientačné body na oblohe a je nemožné určiť, kde jedno súhvezdie končí a druhé začína. Isté je len, že každý astrologický vek trvá viac ako 2000 rokov. Ale pri určovaní času jeho príchodu sa odhady môžu líšiť aj o stovky rokov. Mnohí z nás si určite spomenú na ohlasovanie veku Vodnára vo svetoznámom filmovom spracovaní muzikálu Hair. Šesťdesiate roky svojím duchom naozaj pripomínajú príchod revoltujúceho, vizionárskeho Vodnára. Alebo je lepším dátumom 4. október 1957, deň vypustenia Sputniku - prvej umelej družice Zeme? Niektorí astrológovia dokonca tvrdia, že vo veku Vodnára sme už od 17. storočia, od čias veľkého fyzika Isaaca Newtona. Ďalším dátumom, ktorý vraj mohol signalizovať príchod nového veku, bol 11. august 1999, deň úplného zatmenia Slnka v znamení Leva, teda v opozícii so znamením Vodnára. Najneskorší odhad, s ktorým sa môžeme stretnúť, je rok 2500.

V každom prípade platí, že vek Rýb je viac-menej za nami a že by sme opäť len ťažko hľadali lepší symbol nastupujúcej éry, než je znamenie Vodnára.


©  Články o astrológii - AstroTouch