Statistika pristupu k serveru astrotouch.com

Obdobie štatistiky: September 2013
Generované 01-Oct-2013 04:15 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Uživatelia] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2013
Celkom zásahov 365493
Celkom súborov 298030
celkom strán 67540
celkom návštev 19639
Celkom kBytov 1501870
Celkom jedinečných miest 11517
Celkom jedinečných URL-iek 341
Celkom jedinečných odkazovačov 4617
Celkom jedinečných uzivatelov 1
Celkom jedinečných Browsrov 181
. priem max
Zásahov za hodinu 507 5942
Zásahov za deň 12183 77986
Súborov za deň 9934 64144
Stránok za deň 2251 11995
Miest za deň 383 2766
Návštev za deň 654 3067
kBytov za deň 50062 280241
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 81.54% 298030
Code 206 - Partial Content 0.06% 231
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 222
Code 302 - Found 1.14% 4151
Code 304 - Not Modified 4.89% 17878
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 40
Code 404 - Not Found 12.29% 44932
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Denné využitie za September 2013

Denné štatistiky za September 2013
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 77986 21.34% 64144 21.52% 11995 17.76% 3067 15.62% 2766 24.02% 280241 18.66%
2 36288 9.93% 29155 9.78% 5681 8.41% 1543 7.86% 1412 12.26% 122429 8.15%
3 20581 5.63% 17096 5.74% 3707 5.49% 1015 5.17% 865 7.51% 73891 4.92%
4 14964 4.09% 11860 3.98% 2492 3.69% 797 4.06% 683 5.93% 57443 3.82%
5 9597 2.63% 7882 2.64% 1786 2.64% 619 3.15% 493 4.28% 44242 2.95%
6 9600 2.63% 7851 2.63% 1702 2.52% 570 2.90% 472 4.10% 41363 2.75%
7 8281 2.27% 6963 2.34% 1483 2.20% 498 2.54% 423 3.67% 37338 2.49%
8 8137 2.23% 6327 2.12% 1442 2.14% 504 2.57% 431 3.74% 35977 2.40%
9 10519 2.88% 8547 2.87% 1959 2.90% 641 3.26% 519 4.51% 47536 3.17%
10 8838 2.42% 7014 2.35% 1643 2.43% 540 2.75% 411 3.57% 46088 3.07%
11 7444 2.04% 5963 2.00% 1380 2.04% 489 2.49% 438 3.80% 33747 2.25%
12 7104 1.94% 5822 1.95% 1371 2.03% 499 2.54% 403 3.50% 37643 2.51%
13 6458 1.77% 5386 1.81% 1326 1.96% 458 2.33% 381 3.31% 33535 2.23%
14 6050 1.66% 4960 1.66% 1178 1.74% 494 2.52% 387 3.36% 35796 2.38%
15 6798 1.86% 5462 1.83% 1365 2.02% 484 2.46% 366 3.18% 32311 2.15%
16 7994 2.19% 6254 2.10% 1357 2.01% 471 2.40% 417 3.62% 29668 1.98%
17 7777 2.13% 6271 2.10% 1326 1.96% 487 2.48% 422 3.66% 30226 2.01%
18 9031 2.47% 7538 2.53% 2812 4.16% 440 2.24% 368 3.20% 39731 2.65%
19 8534 2.33% 6742 2.26% 1980 2.93% 470 2.39% 397 3.45% 35606 2.37%
20 7565 2.07% 6447 2.16% 1910 2.83% 411 2.09% 367 3.19% 34653 2.31%
21 6104 1.67% 5085 1.71% 1694 2.51% 421 2.14% 342 2.97% 30800 2.05%
22 7435 2.03% 5926 1.99% 1873 2.77% 438 2.23% 355 3.08% 33916 2.26%
23 8099 2.22% 6681 2.24% 1689 2.50% 492 2.51% 444 3.86% 33442 2.23%
24 7846 2.15% 5942 1.99% 1534 2.27% 486 2.47% 399 3.46% 32726 2.18%
25 6187 1.69% 5008 1.68% 1246 1.84% 464 2.36% 367 3.19% 27049 1.80%
26 7393 2.02% 6082 2.04% 1476 2.19% 445 2.27% 410 3.56% 31582 2.10%
27 7713 2.11% 6422 2.15% 1911 2.83% 452 2.30% 387 3.36% 34355 2.29%
28 8569 2.34% 6918 2.32% 1888 2.80% 455 2.32% 420 3.65% 34359 2.29%
29 9782 2.68% 8241 2.77% 1789 2.65% 588 2.99% 530 4.60% 42392 2.82%
30 16819 4.60% 14041 4.71% 2545 3.77% 937 4.77% 832 7.22% 71785 4.78%

Hodinové využitie za September 2013

Hodinové štatistiky za September 2013
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 404 12145 3.32% 335 10057 3.37% 77 2329 3.45% 1790 53713 3.58%
1 286 8606 2.35% 242 7275 2.44% 56 1684 2.49% 1201 36043 2.40%
2 187 5617 1.54% 157 4715 1.58% 40 1221 1.81% 871 26131 1.74%
3 204 6143 1.68% 172 5165 1.73% 42 1265 1.87% 1002 30070 2.00%
4 204 6140 1.68% 168 5064 1.70% 45 1359 2.01% 978 29355 1.95%
5 203 6092 1.67% 171 5158 1.73% 43 1295 1.92% 951 28525 1.90%
6 320 9610 2.63% 253 7616 2.56% 60 1808 2.68% 1442 43247 2.88%
7 489 14675 4.02% 400 12020 4.03% 86 2585 3.83% 1972 59152 3.94%
8 670 20101 5.50% 537 16135 5.41% 115 3453 5.11% 2594 77824 5.18%
9 702 21079 5.77% 564 16939 5.68% 123 3712 5.50% 2792 83761 5.58%
10 651 19532 5.34% 518 15561 5.22% 114 3423 5.07% 2551 76520 5.09%
11 641 19245 5.27% 518 15543 5.22% 129 3895 5.77% 2490 74712 4.97%
12 567 17035 4.66% 443 13309 4.47% 104 3133 4.64% 2456 73689 4.91%
13 608 18247 4.99% 482 14477 4.86% 109 3287 4.87% 2423 72704 4.84%
14 603 18105 4.95% 488 14668 4.92% 109 3295 4.88% 2491 74741 4.98%
15 567 17036 4.66% 451 13535 4.54% 99 2973 4.40% 2197 65913 4.39%
16 593 17802 4.87% 483 14508 4.87% 134 4047 5.99% 2417 72522 4.83%
17 557 16736 4.58% 451 13556 4.55% 93 2799 4.14% 2191 65733 4.38%
18 576 17302 4.73% 476 14299 4.80% 106 3206 4.75% 2530 75912 5.05%
19 644 19328 5.29% 537 16132 5.41% 122 3672 5.44% 2644 79323 5.28%
20 721 21656 5.93% 597 17923 6.01% 121 3656 5.41% 2711 81334 5.42%
21 722 21666 5.93% 599 17970 6.03% 124 3734 5.53% 2934 88007 5.86%
22 623 18691 5.11% 520 15625 5.24% 109 3276 4.85% 2543 76277 5.08%
23 430 12904 3.53% 359 10780 3.62% 81 2433 3.60% 1889 56665 3.77%

Naj 30 z 341 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 31364 8.58% 660704 43.99% /astrologia/
2 31325 8.57% 6190 0.41% /astrologia/../check_send.php
3 13383 3.66% 59443 3.96% /new.css
4 11822 3.23% 455 0.03% /images/spacer.gif
5 11591 3.17% 22248 1.48% /images/atlogo.gif
6 11205 3.07% 1862 0.12% /images/ik11.gif
7 11180 3.06% 1695 0.11% /images/ik09.gif
8 11175 3.06% 1886 0.13% /images/ik10.gif
9 11175 3.06% 1736 0.12% /images/ik12.gif
10 11140 3.05% 510 0.03% /images/arrow.gif
11 11130 3.05% 1856 0.12% /images/ik05.gif
12 11128 3.04% 1897 0.13% /images/ik06.gif
13 11118 3.04% 1846 0.12% /images/ik01.gif
14 11118 3.04% 1655 0.11% /images/ik08.gif
15 11117 3.04% 1796 0.12% /images/ik03.gif
16 11111 3.04% 1725 0.11% /images/ik07.gif
17 11106 3.04% 1777 0.12% /images/ik02.gif
18 11092 3.03% 1764 0.12% /images/ik04.gif
19 10480 2.87% 276417 18.40% /astrotouch/
20 10460 2.86% 2021 0.13% /astrotouch/../check_send.php
21 8167 2.23% 15892 1.06% /
22 7656 2.09% 145599 9.69% /images/baner1.gif
23 4780 1.31% 48062 3.20% /access/
24 2502 0.68% 4117 0.27% /azoznamka/photo.php
25 2493 0.68% 1976 0.13% /images/ari1.gif
26 1676 0.46% 78 0.01% /robots.txt
27 1454 0.40% 1300 0.09% /images/vir1.gif
28 1390 0.38% 1165 0.08% /images/can1.gif
29 1326 0.36% 1043 0.07% /images/tau1.gif
30 1313 0.36% 1077 0.07% /images/sco1.gif

Naj 10 z 341 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 31364 8.58% 660704 43.99% /astrologia/
2 10480 2.87% 276417 18.40% /astrotouch/
3 7656 2.09% 145599 9.69% /images/baner1.gif
4 13383 3.66% 59443 3.96% /new.css
5 549 0.15% 57550 3.83% /access/usage_201309.html
6 4780 1.31% 48062 3.20% /access/
7 11591 3.17% 22248 1.48% /images/atlogo.gif
8 8167 2.23% 15892 1.06% /
9 100 0.03% 11934 0.79% /access/usage_201305.html
10 101 0.03% 10540 0.70% /access/usage_201308.html

Naj 10 z 155 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 31364 8.58% 5435 29.46% /astrologia/
2 8167 2.23% 5066 27.46% /
3 10480 2.87% 3764 20.41% /astrotouch/
4 549 0.15% 367 1.99% /access/usage_201309.html
5 245 0.07% 202 1.10% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
6 210 0.06% 163 0.88% /astrologia/2013_vah_rok.html
7 194 0.05% 152 0.82% /astrologia/2013_byk_rok.html
8 191 0.05% 148 0.80% /astrologia/2013_pan_rok.html
9 173 0.05% 135 0.73% /astrologia/2013_koz_rok.html
10 172 0.05% 133 0.72% /astrologia/2013_bar_rok.html

Naj 10 z 147 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 31364 8.58% 8605 46.56% /astrologia/
2 10480 2.87% 4112 22.25% /astrotouch/
3 8167 2.23% 1726 9.34% /
4 549 0.15% 361 1.95% /access/usage_201309.html
5 245 0.07% 190 1.03% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
6 210 0.06% 163 0.88% /astrologia/2013_vah_rok.html
7 194 0.05% 143 0.77% /astrologia/2013_byk_rok.html
8 191 0.05% 142 0.77% /astrologia/2013_pan_rok.html
9 172 0.05% 133 0.72% /astrologia/2013_bar_rok.html
10 173 0.05% 126 0.68% /astrologia/2013_koz_rok.html

Naj 30 z 11517 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 44133 12.07% 44119 14.80% 10210 0.68% 4 0.02% 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:28:1
2 1908 0.52% 1184 0.40% 13339 0.89% 467 2.38% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
3 1382 0.38% 1382 0.46% 13896 0.93% 1 0.01% 91.102.180.34
4 999 0.27% 999 0.34% 1964 0.13% 1 0.01% dsdf-4d0a7556.pool.mediaways.net
5 838 0.23% 173 0.06% 1075 0.07% 9 0.05% 4.162.130.31.nats1.nelsonas.net
6 716 0.20% 446 0.15% 14372 0.96% 173 0.88% 208.115.113.87
7 682 0.19% 682 0.23% 6857 0.46% 2 0.01% 91.102.181.52
8 636 0.17% 636 0.21% 6395 0.43% 1 0.01% 91.102.181.213
9 630 0.17% 400 0.13% 10958 0.73% 170 0.87% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
10 615 0.17% 615 0.21% 6184 0.41% 1 0.01% 91.102.181.124
11 598 0.16% 598 0.20% 1176 0.08% 1 0.01% dsdf-4d0a752a.pool.mediaways.net
12 543 0.15% 543 0.18% 5460 0.36% 2 0.01% 91.102.181.240
13 535 0.15% 429 0.14% 2299 0.15% 21 0.11% 62.197.220.160
14 516 0.14% 57 0.02% 617 0.04% 1 0.01% 120.pppoe-87-239-57.cust.surany.net
15 488 0.13% 423 0.14% 3376 0.22% 113 0.58% google-proxy-66-249-81-190.google.com
16 471 0.13% 380 0.13% 2058 0.14% 20 0.10% dial-85-237-224-55.orange.sk
17 451 0.12% 269 0.09% 2889 0.19% 11 0.06% 31-221-25-2.cust-31.exponential-e.net
18 438 0.12% 367 0.12% 4826 0.32% 15 0.08% 91.112.58.138
19 428 0.12% 132 0.04% 2258 0.15% 38 0.19% spider-93-158-145-28.yandex.com
20 417 0.11% 90 0.03% 803 0.05% 6 0.03% 4.82.160.194.in-addr.arpa
21 415 0.11% 25 0.01% 211 0.01% 1 0.01% bband-dyn48.95-103-133.t-com.sk
22 393 0.11% 302 0.10% 1833 0.12% 13 0.07% dial-85-237-224-50.orange.sk
23 371 0.10% 258 0.09% 1551 0.10% 21 0.11% dial-250-21.orange.sk
24 370 0.10% 266 0.09% 1130 0.08% 15 0.08% dial-85-237-224-48.orange.sk
25 354 0.10% 322 0.11% 1012 0.07% 6 0.03% c38-10.i07-10.onvol.net
26 351 0.10% 287 0.10% 1401 0.09% 17 0.09% 213.151.215.195
27 349 0.10% 341 0.11% 1243 0.08% 18 0.09% adsl-dyn-14.95-102-83.t-com.sk
28 348 0.10% 348 0.12% 3499 0.23% 1 0.01% 91.102.181.8
29 348 0.10% 67 0.02% 424 0.03% 1 0.01% www.kataster.skgeodesy.sk
30 346 0.09% 249 0.08% 1415 0.09% 9 0.05% 217.118.100.120

Naj 10 z 11517 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 716 0.20% 446 0.15% 14372 0.96% 173 0.88% 208.115.113.87
2 1382 0.38% 1382 0.46% 13896 0.93% 1 0.01% 91.102.180.34
3 1908 0.52% 1184 0.40% 13339 0.89% 467 2.38% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
4 630 0.17% 400 0.13% 10958 0.73% 170 0.87% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
5 44133 12.07% 44119 14.80% 10210 0.68% 4 0.02% 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:28:1
6 682 0.19% 682 0.23% 6857 0.46% 2 0.01% 91.102.181.52
7 50 0.01% 50 0.02% 6781 0.45% 10 0.05% ks39395.kimsufi.com
8 636 0.17% 636 0.21% 6395 0.43% 1 0.01% 91.102.181.213
9 615 0.17% 615 0.21% 6184 0.41% 1 0.01% 91.102.181.124
10 543 0.15% 543 0.18% 5460 0.36% 2 0.01% 91.102.181.240

Naj 30 z 4617 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 1534 0.42% https://www.google.sk/
2 1352 0.37% http://thehoroscopejunkie.ca/monthly_horoscopes.htm
3 1248 0.34% http://www.horoscopes4u.com/monthly_horoscopes.html
4 999 0.27% http://www.sprueche-klopfer.de/
5 605 0.17% http://zahnarzt-wuerselen.usall.de/
6 416 0.11% http://horoscopes4u.com/monthly_horoscopes.html
7 299 0.08% http://www.schoene-weihnachtssprueche.de/
8 250 0.07% https://www.google.com/
9 247 0.07% http://horoskop.objav.sk/
10 168 0.05% http://www.zoznam.sk/katalog/Zabava-volny-cas/Ezoterika/Astrologia-numerologia/
11 149 0.04% http://www.thehoroscopejunkie.ca/monthly_horoscopes.htm
12 147 0.04% http://creacacrirkett1971.webs.com/
13 147 0.04% http://teleranchi1989.webs.com/
14 138 0.04% http://pifasgeschpong1975.webs.com/
15 135 0.04% http://tedazpersran1981.webs.com/
16 123 0.03% http://acbillethe1980.webs.com/
17 123 0.03% http://melstershemssi1986.webs.com/
18 117 0.03% \xef\xbb\xbfhttp://carpijaffder1974.webs.com/
19 111 0.03% http://xn----2013-2ofrib4ajgv4antcy8owa.xn--p1ai
20 109 0.03% https://www.google.co.uk/
21 106 0.03% http://www.horoscopes4u.com/love&work.html
22 104 0.03% http://difsalarri1979.webs.com/
23 102 0.03% http://tolabounfia1988.webs.com/
24 101 0.03% http://krasivie-prostitutki.blogspot.com/
25 101 0.03% http://www.angelfire.com/wy/noname/monthlyhoroscopes.html
26 97 0.03% http://dl.dropboxusercontent.com/u/61646136/astro.html
27 96 0.03% http://opneichlorlo1979.webs.com/
28 90 0.02% http://writsappmaglo1981.webs.com/
29 87 0.02% http://esengosdesk1978.webs.com/
30 84 0.02% http://buyclomidformen.webs.com/

Naj 20 z 591 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 471 24.44% astrotouch
2 63 3.27% horoskop
3 54 2.80% mesačný horoskop
4 47 2.44% horoskop mesačný
5 44 2.28% horoskopy
6 40 2.08% astro touch
7 33 1.71% www.astrotouch.com
8 32 1.66% astrotouch.com
9 27 1.40% astrotouch horoskop 2013
10 27 1.40% mesacny horoskop
11 21 1.09% mesacne horoskopy
12 21 1.09% moon sun compatibility
13 18 0.93% sun moon compatibility
14 16 0.83% astrozoznamka
15 16 0.83% horoskopy na mesiac
16 15 0.78% http://www.astrotouch.com/
17 14 0.73% astrologia
18 12 0.62% horoskop astrotuch
19 12 0.62% horoskop na september 2013
20 11 0.57% krakovsky horoskopy

Naj 1 z 1 Celkovo uživatelov
# zásahov súborov kBytov návštev uživateľ
1 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.01% www

Naj 15 z 181 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 213680 58.46% Mozilla/5.0
2 32374 8.86% MSIE 10.0
3 25838 7.07% MSIE 8.0
4 17282 4.73% MSIE 9.0
5 12262 3.35% Opera 9.8
6 4480 1.23% MSIE 7.0
7 1766 0.48% bingbot/2.0
8 1570 0.43% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 1346 0.37% Ezooms/1.0
10 1268 0.35% Dolphin http client/10.0.3(238) (Android)
11 1088 0.30% AhrefsBot/5.0
12 1012 0.28% MSIE 6.0
13 951 0.26% Googlebot/2.1
14 432 0.12% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 355 0.10% Mediapartners-Google

Využitie podľa krajiny September 2013

Naj 50 z 92 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 149588 40.93% 115087 38.62% 611833 40.74% Slovenska republika
2 101844 27.86% 91111 30.57% 341476 22.74% Nezistena/neznama
3 43477 11.90% 36376 12.21% 167997 11.19% Siet (net)
4 29370 8.04% 23098 7.75% 197003 13.12% Komercna (com)
5 11218 3.07% 8691 2.92% 48059 3.20% Ceska republika
6 3135 0.86% 2260 0.76% 11032 0.73% Rakusko
7 2725 0.75% 1907 0.64% 15426 1.03% Nemecko
8 2453 0.67% 2073 0.70% 9044 0.60% Australia
9 2026 0.55% 1612 0.54% 6867 0.46% Kanada
10 1796 0.49% 1225 0.41% 6560 0.44% Zastaralo Arpanet (arpa)
11 1371 0.38% 1172 0.39% 6352 0.42% Holandsko
12 1276 0.35% 1041 0.35% 5227 0.35% Svajciarsko
13 1249 0.34% 1039 0.35% 5278 0.35% Velka Britania (UK)
14 1079 0.30% 904 0.30% 4194 0.28% India
15 955 0.26% 717 0.24% 3796 0.25% Singapur
16 831 0.23% 690 0.23% 4454 0.30% Taliansko
17 704 0.19% 491 0.16% 2925 0.19% Chorvatsko
18 636 0.17% 540 0.18% 3467 0.23% Belgicko
19 572 0.16% 466 0.16% 2567 0.17% Madarsko
20 560 0.15% 482 0.16% 2316 0.15% Francuzsko
21 549 0.15% 471 0.16% 1783 0.12% Grecko
22 521 0.14% 474 0.16% 1544 0.10% Serbia
23 520 0.14% 467 0.16% 1619 0.11% Finsko
24 495 0.14% 427 0.14% 1857 0.12% Norsko
25 416 0.11% 341 0.11% 1538 0.10% Irsko
26 406 0.11% 353 0.12% 1523 0.10% Svedsko
27 394 0.11% 354 0.12% 1402 0.09% Thajsko
28 365 0.10% 215 0.07% 976 0.06% Novy Zeland
29 363 0.10% 319 0.11% 1479 0.10% Portugalsko
30 319 0.09% 284 0.10% 2758 0.18% European Union
31 261 0.07% 220 0.07% 1081 0.07% Turecko
32 254 0.07% 203 0.07% 630 0.04% Juhoafricka republika
33 247 0.07% 216 0.07% 1456 0.10% Japonsko
34 234 0.06% 191 0.06% 875 0.06% Brazilia
35 204 0.06% 183 0.06% 2274 0.15% Rumunsko
36 163 0.04% 140 0.05% 537 0.04% Macedonsko
37 141 0.04% 68 0.02% 1050 0.07% Indonezia
38 141 0.04% 130 0.04% 587 0.04% Polsko
39 139 0.04% 50 0.02% 369 0.02% Vietnam
40 129 0.04% 101 0.03% 2332 0.16% Ruska federacia
41 129 0.04% 122 0.04% 531 0.04% Ukraina
42 127 0.03% 111 0.04% 420 0.03% US vladna (gov)
43 125 0.03% 93 0.03% 766 0.05% Aakademicka (edu)
44 125 0.03% 112 0.04% 619 0.04% Estonsko
45 124 0.03% 120 0.04% 2428 0.16% Uzbekistan
46 106 0.03% 83 0.03% 501 0.03% Jordan
47 93 0.03% 79 0.03% 239 0.02% Dansko
48 90 0.02% 78 0.03% 236 0.02% Spanielsko
49 83 0.02% 70 0.02% 329 0.02% Cyprus
50 82 0.02% 71 0.02% 285 0.02% Neziskova organizacia (org)


Generated by Webalizer Version 2.21